Deklaracje PIT > Drukowanie e-deklaracji PIT

Drukuj

Drukowanie e-deklaracji PIT

Przycisk kartoteki deklaracji Formularz MF umożliwia przygotowanie wydruku, eksport do plików PDF lub wysyłkę e-mail dla wybranych z listy e-deklaracji PIT. Przycisk dostępny jest również z widoku szczegółów pojedynczej e-deklaracji.

 

Kliknięcie przycisku otwiera okno ustawień wydruku.

 

img_wydr_edek_01

 

Ustawienia wydruku zawierają:

Rodzaj wydruku – wybierz czy wynikiem operacji będzie:

Podgląd wydruku,

Wydruk,

Zbiorczy eksport do pliku PDF.

Wysyłka zabezpieczonego maila,

Dodanie do HSYS (przesłanie e-deklaracji PIT-11 do systemu HSYS).

z zakładkami – podgląd wydruku zostanie podzielony na zakładki dla poszczególnych pracowników.

 

Drukuj objaśnienia – zaznacz aby dołączyć do deklaracji stronę z objaśnieniami.

Drukuj nazwisko pracownika na dole strony – zaznacz, aby dodać imię i nazwisko pracownika na dole każdej strony deklaracji.

Wydruk dwustronny – deklaracje zostaną przygotowane tak, aby w przypadku wydruku dwustronnego, rozdzielić wydruki dla poszczególnych pracowników. Jeśli deklaracja ma nieparzystą liczbę stron wtedy na końcu dodawana jest pusta strona.

Drukuj adres Urzędu Skarbowego – zaznacz, aby umieścić na wydruku adres urzędu skarbowego.