Pracownik > Anonimizacja danych osobowych

Drukuj

Anonimizacja danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace (oraz współpracującycm z nim systemem Symfonia ERP) związana jest Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO).

 

W przypadku współpracy we wspólnej bazie z systemem Symfonia ERP, anonimizacja wykonywana jest również dla danych wykorzystywanych we współpracujących w ten sposób modułach.

 

Nie wszystkie dane mogą zostać zanonimizowane bezpośrednio po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych. Anonimizując dokumenty program sprawdza czy upłynął ustawowy okres ich przechowywania i jest to dla dokumentów:

podatkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

rozliczeniowe ZUS - 10 lat od daty przesłania do ZUS (anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów wykonywana jest na żądanie użytkownika, program nie weryfikuje okresów przechowywania deklaracji),

dokumenty pracownicze - 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika.

 

Pracownicy nie posiadający jeszcze danych w zamkniętych okresach są traktowani jako osoby, które można zanonimizować. Aby uchronić się przed usunięciem danych nowych pracowników należy przeprowadzać anonimizację, gdy okresy płacowe są zamknięte.

 

 

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna. Po wykonaniu operacji nie ma możliwości odzyskania danych.

 

Zanonimizowanie osoby powiązanej z użytkownikiem systemu nie powoduje zmiany loginu i hasła użytkownika.

 

hmtoggle_plus1Wykluczenie osób z procesu anonimizacji

hmtoggle_plus1Anonimizacja pracowników w programie Symfonia Kadry i Płace

hmtoggle_plus1Statusy zleconych anonimizacji

hmtoggle_plus1Anonimizacja deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów

 

Zobacz również:

Dane osobowe w programie

Rejestracja zgód pracowników