Strona startowa

Drukuj

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Można kompleksowo zarządzać widocznością kolumn na listach elementów i dostosować ich widok do swoich potrzeb.

Jeśli lista zawiera zbyt dużo kolumn lub nie wszystkie dane widoczne na liście są w danej chwili potrzebne, można ograniczyć widok tych danych tylko do najważniejszych kolumn. Funkcjonalność ta jest dostępna dla większości list w module Repozytorium. Ustawieniami można zarządzać niezależnie w każdym z okien.

 

Aby usunąć kolumnę z widoku listy, należy ją zaznaczyć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Usuń tę kolumnę.

Aby dodać kolumnę, należy wybrać opcję Wybór kolumny i wybrać z listy kolumnę którą chcemy umieścić na widoku listy. Jeżeli wszystkie kolumny są na liście, lista wyboru kolumn będzie pusta.

 

Dodatkowo można ustawić:

kolejność wyświetlania kolumn – poprzez przeciąganie wybranej kolumny w nowe miejsce  

szerokość kolumn aby zobaczyć wszystkie dane zawarte w wybranej kolumnie należy wybrać z menu polecenie Autodopasowanie, jeżeli te dane mają być widoczne dla wszystkich kolumn należy wybrać Autodopasowanie (wszystkie kolumny).

sortowanie kolumn można sortować po więcej niż jednej kolumnie. W tym celu należy kolumny które chcemy sortować dodawać z wciśniętym przyciskiem „shift”.

Aby powrócić do sortowania „domyślnego” (czyli sortowania w którym nie wskazuje się konkretnej kolumny), należy wybrać opcję Usuń sortowanie po tej kolumnie.

 

Zmienione ustawienia są pamiętane jako ustawienia specyficzne konkretnego użytkownika. Dlatego po ponownym otwarciu aplikacji rozkład kolumn będzie pamiętany i zostanie ustawiony na ostatnio zmieniony przez danego użytkownika.