Strona startowa

Drukuj

Czas pracy

Ewidencja czasu pracy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace prowadzona jest na podstawie inicjalizacji kalendarzy pracowników harmonogramami czasu pracy, oraz rejestracji zdarzeń: nieobecności, nadgodzin, pracy poza harmonogramem. W oparciu o dane z rejestratorów czasu pracy erp_rcp można dodatkowo zautomatyzować czynności związane z ewidencją czasu pracy.

Konfiguracja programu w zakresie ewidencji czasu pracy obejmuje ustawienia domyślnych godzin pracy w firmie, pory nocnej.

 

Ustawienia związane z ewidencją czasu pracy:

Domyślne godziny pracy w firmie

Pora nocna

Ustawienia harmonogramu czasu pracy oraz Inicjalizacja kalendarzy.

Dzień wolny za święto

 

Zdarzenia rejestrujące czas pracy:

Nadgodziny

Praca poza harmonogramem

Nieobecności

 

Zaewidencjonowany czas pracy przedstawiany jest na zestawieniu Karta ewidencji czasu pracy.