Czas pracy > Nadgodziny

Drukuj

Nadgodziny

Program umożliwia rozliczanie dwóch typów nadgodzin:

nadgodzin z przekroczenia normy dobowej,

nadgodzin wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

 

Do rozliczania nadgodzin z przekroczenia normy dobowej pracownika służy zdarzenie Nadgodziny. Oznacza to naliczanie dodatku w wysokości 50% w zwykłe dni oraz 100% dodatku za pracę w niedziele, święta i w porze nocnej.

 

W celu rozliczenia nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym należy uaktywnić schemat czasu pracy oraz uaktywnić rozliczanie bilansu nadgodzin. Liczba godzin z przekroczenia normy średniotygodniowej pochodzi ze zdarzenia Praca poza harmonogramem i\lub inicjalizacji kalendarza pracownika niestandardowym harmonogramem czasu pracy.

 

hmtoggle_plus1Ustawienie schematu systemu czasu pracy
hmtoggle_plus1Okres rozliczający nadgodziny
hmtoggle_plus1Rejestracja nadgodzin

 

Rozliczenie nadgodzin następuje przez udzielenie czasu wolnego przez pracodawcę lub na wniosek pracownika. Za czas pracy nie rozliczony w ten sposób pracownikowi zostanie wypłacony dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w okresie rozliczającym nadgodziny.

 

Zobacz także:

Czas wolny za nadgodziny

Dodawanie okresów płacowych

Wynagrodzenie za godziny średnio tygodniowe

Rejestracja czasu pracy erp_rcp