Czas pracy > Praca poza harmonogramem

Drukuj

Praca poza harmonogramem

Zdarzenie służy do rejestracji pracy rozliczanej jako przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

hmtoggle_plus1Okres rozliczający pracę poza harmonogramem
hmtoggle_plus1Rejestracja pracy poza harmonogramem

 

W przypadku ustawienia Trybu pracy z RCP erp_rcp na sumaryczny, zapisy systemu rejestracji czasu pracy nie będą generowały zdarzeń typu Praca poza harmonogramem.

 

Zobacz także:

Wynagrodzenie za godziny średnio tygodniowe

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy