O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Właściciel

Drukuj

Jak to zrobić - Właściciel

Archiwizacja i odtwarzanie danych

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

 

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

Ustawienia