Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Tworzone dokumenty magazynowe

Drukuj

Tworzone dokumenty magazynowe

Wykonanie operacji Inwentaryzacja powoduje utworzenie dokumentów magazynowych zmieniających stany towarów w magazynie zgodnie z danymi wprowadzonymi do arkusza inwentaryzacyjnego i umieszczenie ich w buforze magazynowym. W przypadku dużej liczby pozycji zawartych w arkuszach inwentaryzacyjnych (dotyczy to zwłaszcza Protokołu wprowadzenia) system może, jeśli zajdzie taka potrzeba, utworzyć kilka kolejnych dokumentów o kolejnych numerach seryjnych.

 

Typ tych dokumentów jest określany przez wartość odpowiednich parametrów pracy:

 

Protokół wprowadzenia

Dla arkusza typu Protokół wprowadzenia program tworzy dokument o charakterze przychodu wewnętrznego i typie opisywanym przez parametr Typ dokumentu – Protokół wprowadzenia. Domyślnie jest to dokument o skrócie PRW i nazwie Protokół wprowadzenia.

 

Protokół przeceny

Dla arkusza typu Protokół przeceny program tworzy dokument o charakterze przecena wartości magazynu i typie opisywanym przez parametr Typ dokumentu – Protokół przeceny. Domyślnie jest to dokument o skrócie PWM i nazwie Protokół przeceny.

 

Inwentaryzacja i Inwentaryzacja według dostaw

Dla arkuszy typu Inwentaryzacja i Inwentaryzacja według dostaw w zależności od danych zawartych w arkuszu program może utworzyć dwa różne dokumenty: jeden o charakterze przychodu wewnętrznego, drugi o charakterze rozchodu wewnętrznego. O tym, jakie typy dokumentów zostaną utworzone, decydują parametry Typ dokumentu – inwentaryzacja przychód i Typ dokumentu – inwentaryzacja rozchód.

Domyślnie tworzone są dokumenty o skrótach IN+ i IN- o nazwach odpowiednio Inwentaryzacja przychód i Inwentaryzacja rozchód.