Strona startowa

Drukuj

Lista firm - funkcje

Okno Lista firm modułu Administracja służy do zarządzania bazami danych - firmami Symfonia ERP. W oknie tym można wykonać wszystkie istotne z użytkowego punktu widzenia operacje i są to:

Otwórz firmę – otwiera okno logowania do firmy.

Utwórz firmę – otwiera okno kreatora zakładania nowej firmy.

Dołącz firmę – otwiera okno kreatora dołączania firmy (dodawania do modułu administracyjnego istniejącej bazy firmy).

Odłącz firmę – otwiera okno kreatora odłączania firmy (usuwania z listy w module administracyjnym).

Odśwież listę – aktualizuje listę firm i ich statusy.

Edytuj konfigurację otwiera okno edycji parametrów połączeniowych do bazy danych firmy.

Połącz z Symfonia KSeF – otwiera kreator połączenia firmy z modułem chmurowym Symfonia KSeF oraz konfiguracji Agenta Symfonii zarządzającego kolejkowaniem i wymianą danych z serwisem KSeF i Automatycznymi dekretacjami.

Skopiuj do schowka – kopiuje do schowka windows informacje o branych z listy firmach.

 

Kolumny listy

W poszczególnych kolumnach znajdują się dane dotyczące firm:

Znak graficzny widoczny w pierwszej kolumnie określa stan bazy dołączonej do systemu. Kolor czerwony oznacza, że baza jest niedostępna (np. parametry konfiguracyjne są niepoprawne), pomarańczowy to stan nieznany, a kolor zielony informuje o tym, że baza jest dostępna i możliwe jest zalogowanie się do firmy. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w kolumnie Stan.

Firma – nazwa identyfikująca firmę na liście oraz w oknie logowania do firmy; są nazwy skrócone firm dołączonych do systemu.

Nazwa serwera – lokalizacja bazy danych na serwerze SQL,

Nazwa bazy danych – nazwy baz danych,

NIP – wprowadzony w danych firmy numer NIP,

Pełna nazwa firmy – wprowadzona w danych firmy pełna nazwa,

Wersja – wersja bazy danych,

Stan – stan bazy danych:

Aktualna wszystkie moduły firmy są zgodne z aktualną wersją systemu,
Moduły wymagają konwersji moduły nie są zgodne z aktualną wersją i wymagają konwersji,
Wymaga instalacji modułów XXX wskazane moduły wymagają reinstalacji.

Powiązana z systemami – wyświetla informację o wprowadzonej konfiguracji współpracy z chmurą AppSymfonia.