Lista firm > Połącz z Symfonia KSeF

Drukuj

Połącz z Symfonia KSeF

Znajdujący się na pasku narzędziowym listy firm przycisk Połącz z Symfonia KSeF otwiera kreator tworzący powiązanie między wybranymi firmami (bazą SQL) a organizacją w chmurze Symfonii.

 

Firmy można również połączyć ręcznie przez wprowadzenie klucza integracyjnego w danych firmy.

Ręczna konfiguracja połączenia z KSeF >>

Aby po wykonanej konfiguracji połączenia dla firmy ponownie uruchomić kreator należy najpierw usunąć Klucz firmy (na zakładce Konfiguracje okna Dane Firmy.

 

Uruchomienie kreatora

Na liście firm zaznacz te firmy, które chcesz przypisać do wybranej organizacji w chmurze Symfonii a następnie kliknij przycisk Połącz z Symfonia KSeF.

 

img_adm_28

 

Informację o istniejącym powiązaniu firmy z Symfonia KSeF w chmurze Symfonii można znaleźć w kolumnie Powiązana z systemami.

 

Krok 1 - Organizacja

W pierwszym kroku wykonaj logowanie na użytkownika chmurze Symfonii (Symfonia KSeF) podają login (adres e-mail użytkownika SymfoniaID) oraz hasło.

 

img_adm_23

 

Kreator zapamiętuje wprowadzone poświadczenia logowania do Symfonia KSeF i przy kolejnym uruchomieniu nie wyświetli zapytania. Aby zalogować się na inne konto kliknij przycisk Zmień konto Symfonia ID.

 

Po zalogowaniu wyświetli się lista organizacji przypisanych do danego konta SymfoniaID.

 

Wybierz organizację do której chcesz dołączyć wybrane dla kreatora firmy i kliknij przycisk Dalej.

 

img_adm_24

 

Krok 2 - Łączenie firm

W kroku Łączenie firm:

1.Podaj parametry logowania użytkownika firm dołączanych organizacji.

2.Wybierz czy firmy będą pracować z serwerem produkcyjnym KSeF czy serwerem demonstracyjnym.

 

Wybór serwera dla firm ma znaczenie ze względu prawnego obiegu dokumentów.

Serwer PROD – dokumenty wysyłane/odbierane z serwera produkcyjnego KSeF, to dokumenty będące w obiegu prawnym.

Serwer DEMO – serwer demonstracyjny, na który wysyłka dokumentów nie niesie ze sobą skutków prawnych.

 

3.Kliknij Zaloguj i rozpocznij łączenie.

 

Konto użytkownika (firmy) powinno posiadać prawo: Edycja i wprowadzanie danych firmy. Jeśli użytkownik nie posiada tego prawa to firma zostanie pominięta.

 

W przypadku wystąpienia w kreatorze problemów z konfiguracją połączenia, spróbuj przeprowadzić ręczną konfigurację po zalogowaniu do danej firmy.

Finanse i Księgowość - ręczna konfiguracja >>

Handel - ręczna konfiguracja >>

 

Jeśli podany użytkownik nie posiada uprawnień we wszystkich łączonych firmach to połączeniu części firm (do których ma uprawnienia) podaj poświadczenia użytkownika dla pozostałych firm i ponownie kliknij przycisk Zaloguj i rozpocznij łączenie.

 

img_adm_47

 

Po przeprowadzeniu operacji łączenia w kolumnie Status dla poszczególnych firm prezentowana jest informacja czy połączenie się udało oraz o ew. wystąpieniu problemów. Aby zakończyć łączenie firm kliknij przycisk Dalej.

 

img_adm_26

 

Status Firma posiada już klucz integracyjny informuje, że firma posiada już skonfigurowaną współpracę z AppSymfonia. Aby kreatorem dołączyć firmę ponownie należy samodzielnie wyczyścić klucz w danych firmy.    

 

Krok 3 - Podsumowanie

W ostatnim kroku prezentowane jest podsumowanie całej operacji łączenia firm. Kliknij Zakończ aby zamknąć kreator.

 

img_adm_27