Strona startowa

Drukuj

Okno Widok wydruku

W tym oknie widoczny jest dokument uzyskany w wyniku wykonania raportu. Przed drukowaniem możliwe jest jeszcze jego przejrzenie. Okno jest otwierane tylko wtedy jeżeli w oknie Raporty została zaznaczona odpowiednia opcja.

 

Przeglądanie ułatwia pasek z przyciskami poleceń:

 

ww_plus

Ten przycisk powoduje powiększenie widoku dokumentu.

 

ww_minus

Ten przycisk powoduje pomniejszenie widoku dokumentu.

 

ww_pierw

Ten przycisk powoduje przejście do pierwszej strony dokumentu.

 

ww_poprz

Ten przycisk powoduje przejście do poprzedniej strony dokumentu.

 

ww_nast

Ten przycisk powoduje przejście do następnej strony dokumentu.

 

ww_ost

Ten przycisk powoduje przejście do ostatniej strony dokumentu.

 

ww_drk

Ten przycisk powoduje wydrukowanie dokumentu.

 

ww_pdf

Ten przycisk powoduje uruchomienie przekształcania dokumentu do formatu .pdf. Po jego wybraniu otworzy się okno dialogu Symfonia® PDF, w którym określić można parametry przekształcania.