Raporty > Okno Operacje

Drukuj

Okno Operacje

Dane operacji - graficzny

Dokument operacji - graficzny

LC Likwidacja częściowa środka trwałego - graficzny

Lista dokumentów operacji - graficzny

LT Likwidacja środka trwałego - graficzny

MT Zmiana miejsc użytkowania - graficzny

OT Przyjęcie do użytkowania - graficzny

PT Przekazanie środka trwałego - graficzny

Tabela umorzeń - graficzny

Tabela umorzeń - tekstowy

WT Zmiana wartości środka trwałego - graficzny