Ustawienia > Szablony księgowania > Okno definiowania szablonu księgowania

Drukuj

Okno definiowania szablonu księgowania

Okno definiowania szablonu księgowania umożliwia oddzielne zdefiniowanie: Księgowania podstawowego i każdego z czterech Księgowania równoległego.

 

Po przeprowadzeniu zmiany układu szablonu wszystkie operacje wykonane z wykorzystaniem tego szablonu będą księgowane według nowego układu.

 

Operacja

Z tej rozwijanej listy należy wybierać kolejno nazwy operacji dla definiowanego szablonu, a następnie w panelach poniżej definiować odpowiednie zestawy kont szablonu. Definiowane są szablony dla następujących operacji:

Przyjęcie środka

Likwidacja, sprzedaż, przekazanie środka

Amortyzacja bilansowa

Amortyzacja podatkowa

Korekta umorzenia bilansowego środka

Korekta umorzenia podatkowego środka

Ulepszenie środka

Częściowa likwidacja środka

Aktualizacja wartości środka

Zapłać ratę - leasing kapitałowy

Zapłać ratę - wynajem, dzierżawa, leasing operacyjny

Zapłać ratę - leasing samoch. os. z użytkiem prywatnym (koszty, ubezp. i NKUP) - szablon uzupełnia księgowanie leasingu operacyjnego dla samochodów z użytkowaniem prywatnym.

 

W zależności od zasad rachunkowości przyjętych do stosowania w przedsiębiorstwie należy odpowiednio zdefiniować sposób księgowania każdej z wymienionych powyżej operacji.

 

Obowiązuje od

W tej ramce widoczna jest data ostatniej zmiany definicji szablonu. Jeżeli szablon jest definiowany po raz pierwszy, to ramka jest pusta.

 

Księgowanie podstawowe i Księgowanie równoległe

Te dwie opcje umożliwiają przełączenie definiowania zestawu kont księgowania podstawowego i w razie potrzeby księgowania równoległego dla wybranej operacji.

 

Wybranie księgowania równoległego odblokowuje pole wyboru numeru zestawu księgowania równoległego. Można zdefiniować do czterech różnych zestawów księgowania równoległego.

 

Kartoteka kont

Ten przycisk otwiera okno dialogu Lista kont, umożliwiając dodawanie kont do listy.

 

Zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzoną zawartość szablonu. Każda modyfikacja istniejącego szablonu traktowana jest jak nowa operacja Zmiana szablonu księgowania w takim przypadku przy zapisie otworzy się okno dialogu Zapisz operację Zmiana szablonu księgowania w którym należy potwierdzić dokonanie operacji zmiany szablonu księgowania. W celu dobrego udokumentowania historii zmian, wskazane jest umieszczanie w polu Komentarz informacji o przyczynach i ewentualnie zakresie zmian szablonu.

 

Jeżeli edytujemy kopię szablonu to przy zapisie otworzy się okno Podaj nazwę szablonu umożliwiające podanie nazwy dla tworzonej kopii.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych zmian.