Ustawienia > Szablony księgowania > Okno definiowania szablonu księgowania > Dialog Podaj nazwę szablonu

Drukuj

Dialog Podaj nazwę szablonu

W tym dialogu możliwe jest wprowadzenie nazwy szablonu księgowania utworzonego na podstawie już istniejącego.

 

Podaj nazwę szablonu

W tym polu można wpisać nazwę nowego szablonu księgowania.

 

Dodaj

Ten przycisk powoduje zapisanie definicji nowego szablonu księgowania.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez zapisania definicji nowego szablonu księgowania.