Ustawienia > Szablony księgowania > Okno definiowania szablonu księgowania > Dialog Zapisz operację Zmiana szablonu księgowania

Drukuj

Dialog Zapisz operację Zmiana szablonu księgowania

W tym dialogu możliwe jest udokumentowanie operacji zmiany układu szablonu księgowania.

 

Nazwa szablonu

W tym polu widoczna jest nazwa szablonu księgowania.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana w module operacja zmiany układu szablonu księgowania.

 

Po przeprowadzeniu zmiany układu szablonu księgowania wszystkie operacje zdefiniowane z wykorzystaniem tego szablonu będą wykonywane według nowego układu.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz o przyczynach zmiany układu szablonu księgowania.

 

OK

Ten przycisk powoduje udokumentowanie operacji zmiany układu szablonu księgowania.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania zmiany układu szablonu księgowania.