Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Miejsca

Drukuj

Miejsca

W panelu Miejsca możliwe jest określanie kolejnych i przegląd dotychczasowych miejsc użytkowania środka oraz określenie listy grup, do których aktualnie zaliczony jest środek trwały.

 

Aktualne miejsce użytkowania

W tym opuszczanym polu listy widoczna jest nazwa miejsca użytkowania, do którego aktualnie jest przydzielony środek trwały. Jeżeli środek nie jest przypisany do żadnego miejsca to widoczny jest napis Brak miejsca użytkowania. W celu zmiany miejsca użytkowania należy wybrać z listy nowe miejsce użytkowania. Miejsca użytkowania muszą być wcześniej zdefiniowane w oknie Miejsce użytkowania.

 

Miejsca użytkowania są dostępne w układzie struktury drzewiastej.

 

b_mu_dok – otwiera okno dialogu Dokumenty zmiany miejsca użytkowania, w którym możliwe jest przypisanie odpowiedniego dokumentu do przeprowadzanej operacji związanej ze zmianą miejsca użytkowania.

 

LISTA ZMIAN MIEJSC UŻYTKOWANIA ŚRODKA

W tabeli widoczna jest lista kolejnych miejsc użytkowania środka trwałego. Data obok nazwy miejsca użytkowania oznacza dzień, w którym środek został przypisany do tego miejsca.

 

LISTA GRUP, DO KTÓRYCH NALEŻY ŚRODEK

W tabeli widoczna jest lista grup do których aktualnie należy środek trwały.