Strona startowa

Drukuj

Kartoteka kontrahentów

Polecenie Kartoteki > Kontrahenci (Ctrl+Shift+8) otwiera okno kartoteki kontrahentów.

 

W Handlu kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi – dostawcy i odbiorcy – jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w systemierozliczeń z pracownikami i urzędami nie wynikających bezpośrednio z działalności handlowej. Dane pracowników i urzędów są zgrupowane w odrębnych kartotekach.

 

Dwukrotne kliknięcie na kontrahencie otwiera okno prezentujące szczegółowe informacje o nim.

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych kontrahentów.


btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 


btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 


btn_wykresy

Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.

 

Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.

 

Wykresy >>


btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport specjalny do Excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel wraz informacją o cenach sprzedaży towarów.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>


btn_import

Otwiera okno wyboru pliku MS Excel, z którego zaimportowane zostaną dane kontrahentów.

Format importu kontrahentów z MS Excel >>


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania


btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

 

Sposób prezentacji kontrahenta na liście zależy od jego statusu:

Czarny kolor czcionki oznacza że kontrahent jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Szary kolor czcionki oznacza jest kontrahent jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Szybki podgląd


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie typowym dla programu Handel.

hmtoggle_plus1        Klasyczny widok kartoteki, typowy dla programu Handel

 

Zobacz także:

Czynności związane z kontrahentami

Okno kontrahenta

Kontrahenci

Pokaż na mapie