Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek

Drukuj

Widoczność kartotek i formatek

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Widoczność - kartoteka dokumentów sprzedaży

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka zamówień obcych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka dokumentów zakupu

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka zamówień własnych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka dokumentów magazynowych

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka kontrahentów

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka towarów

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok – kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, nowym i klasycznym (typowym dla programu Handel).

Widoczność - kartoteka cenników

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w układzie wprowadzonym od wersji 2023 modułu Handel.

Klasyczny widok –  kartoteka będzie otwierana w układzie stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel.

Widoczność - kartoteka dostaw

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w widoku typowym dla programu Handel.

Widoczność - kartoteka rezerwacji

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w widoku typowym dla programu Handel.

Widoczność - kartoteka ofert

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Klasyczny widok – kartoteka będzie otwierana w widoku typowym dla programu Handel.

Widoczność - kartoteka płatności

Nowy widok – kartoteka będzie otwierana w nowym widoku dla modułu Handel.

Nowy i klasyczny widok –  kartotekę będzie można otworzyć w obu układach, wprowadzonym od wersji 2020.4 modułu Handel lub dostępnym wcześniej.

Widoczność - okna dokumentów sprzedaży

Nowy widok - od wersji 2022.2 – dostępny w ramach pilotażu nowy wariant widoku dla okna dokumentów sprzedaży  (FVS, PAR, RUS).

Nowy widok – dokumenty sprzedaży (FVS, RUS), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty sprzedaży (FVS, RUS), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w typowym dla programu Handel układzie okna.

Widoczność - okna dokumentów zamówień obcych

Nowy widok - od wersji 2023 – nowy wariant widoku dla okna dokumentów zamówień obcych.

Nowy widok – dokumenty zamówień obcych (ZMO, ZWO), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty zamówień obcych (ZMO, ZWO), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w typowym dla programu Handel układzie okna.

Widoczność - okna dokumentów magazynowych

Nowy widok – od wersji 2024 – dokumenty magazynowe (PZ, PW, IN+, WZ, RW, IN-), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Nowy widok – dokumenty magazynowe (PZ, WZ), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą domyślnie prezentowane w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dokumenty magazynowe (PZ, WZ), dla których istnieje nowa wersja okna dokumentu będą prezentowane w typowym dla programu Handel układzie okna.

Widoczność - okna kontrahentów

Nowy widok – dane kontrahentów prezentowane będą w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dane kontrahentów prezentowane będą w układzie okna stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (przed wersją 2021.2).

Widoczność - okna towarów

Nowy widok – dane towarów prezentowane będą w nowym układzie okna.

Klasyczny widok – dane towarów prezentowane będą w układzie okna stosowanym we wcześniejszych wersjach modułu Handel (przed wersją 2021.2).