Strona startowa

Drukuj

Kartoteka pracowników

Polecenie Kartoteki > Pracownicy (Ctrl+9) otwiera okno kartoteki pracowników.

 

Dwukrotne kliknięcie na pracowniku otwiera okno prezentujące szczegółowe informacje o nim.

 

Wydruki

 

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Wybory – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz regułę z listy aby zastosować ją dla kartoteki.
Wybory - więcej informacji>>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

 

hmtoggle_plus1Operacje

hmtoggle_plus1Zestawienia

 

Zobacz także:

Czynności związane z pracownikami

Kontrahenci