Kartoteki > Kartoteka Urzędy > Urząd

Drukuj

Urząd

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z urzędami w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

 

Aby zmodyfikować dane wprowadzonego do kartoteki urzędu, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w wybranym polu lub zaznaczyć pozycję, która ma być aktualizowana (klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki lub przenosząc się w wybrane pole tabulatorem) i wybrać literę lub cyfrę z klawiatury, inicjując tym samym chęć edycji danych. Można również z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu w wybranym polu prawym klawiszem myszy) wybrać polecenie Edytuj (Ctrl+Enter).

 

img_fk_104

 

Dane podstawowe

Kod urzędu – unikalny symbol urzędu identyfikujący go na listach.

Pozycja – program nada automatycznie kolejny numer. Numer ten wykorzystywany będzie przy księgowaniach kartoteki jako grupy kont analitycznych.

 

Nawa urzędu – pełna nazwa urzędu. Pole musi być wypełnione w sposób unikalny, aby można było zapisać dane urzędu do kartoteki.

Ulica, Nr domu, Miejscowość, Kod – dane adresowe urzędu.

 

Rachunek (bankowy)

Nazwa banku, Numer rachunku – podaj nazwę banku i numer rachunku używanych do rozliczeń z urzędem.

SWIFT/BIC – kod SWIFT/BIC identyfikujący bank przy przelewach zagranicznych.

 

Przelewy do urzędów skarbowych realizowane w walucie Euro, w Repozytorium Dokumentów dostępne są w grupie przelewów walutowych.

 

Pozostałe

Kod urzędu skarbowego – czterocyfrowy kod identyfikacyjny urzędu skarbowego. Pole należy wypełnić dla urzędów, do których generowane będą pliki JPK.

Status: – określa, czy dany urząd jest aktualnie aktywny, czy nie.

 

Przyciski poleceń

Anuluj – unieważnia aktualnie wprowadzane dane o pracowniku.

Zapisz – umożliwia zapis wprowadzonych informacji o pracowniku.

 

Zobacz także:

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Jak to zrobić – czynności związane z urzędami

Kartoteka Urzędy

Kartoteki