Przelewy > Polecenie przelewu elektronicznego do US - ustawienia

Drukuj

Polecenie przelewu elektronicznego do US – ustawienia

Okno otwiera się po wybraniu przycisku Wystaw w oknie Zleć e-Przelew z wybranym rodzajem przelewu – Polecenie przelewu do US .

 

Elementy okna:

Symbol:

z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj deklaracji: PIT, VAT, CIT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, pozostałe

należy wypełnić pole przeznaczone na wpisanie drugiej części symbolu deklaracji.

Okres

Okres, za jaki sporządzana jest deklaracja.

 

Przyciski poleceń:

OK

Wystawienie polecenia przelewu według zadanych kryteriów.

Anuluj

Rezygnacja z wystawienia polecenia przelewu.