Strona startowa

Drukuj

Szybki start dla nowych użytkowników

Jakie operacje należy wykonać aby szybko rozpocząć pracę z Repozytorium Dokumentów?

1.Musi być wpisany numer licencji na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi posiadać uprawnienia do obsługi Repozytorium Dokumentów.

3.Wygenerować e-Pieczęć firmy lub wprowadzić e-Podpis – te operacje wykonuje się, aby można było podpisywać e-Dokumenty.

4.Wygenerować umowę z kontrahentem, bądź zarejestrować już istniejącą umowę – zgodnie z przepisami o wymianie dokumentów elektronicznych niezbędna jest zgoda na taką wymianę. W programie taka zgoda jest proponowana w formie umowy. Umowa może zawierać zgodę na wysyłkę e-Dokumentów, na odbiór e-Dokumentów lub zgodę na odbiór i wysyłkę.

5.Podpisać i wysłać e-Faktury. Dokumenty będące e-fakturą podpisujemy pieczęcią bądź podpisem i wysyłamy je do kontrahenta na adres wynikający z umowy bądź na adres email podany przez użytkownika.

6.Zaimportować e-Faktury zakupu. Na listę trafią wszystkie dokumenty od kontrahentów. Dokumenty dla których mamy zaewidencjonowaną umowę na odbiór będą oznaczone jako e-Faktury.

7.Zweryfikuj podpisy dla e-Faktur zakupu.

8.Zaimportuj e-Faktury do modułów biznesowych takich jak Symfonia ERP Handel lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Opis tych operacji znajdziesz w dokumentacji tych modułów.