Szybki start dla nowych użytkowników > Jak podpisywać e-faktury

Drukuj

Jak podpisywać e-faktury

Aby podpisać e-Faktury:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi mieć nadane odpowiednie prawa.

3.W oknie firmy kliknij przycisk Dokumenty.

4.W panelu Dokumenty wybierz na drzewku Dokumenty sprzedaży z katalogu Dokumenty własne.

5.W panelu Dokumenty sprzedaży zaznacz na liście dokument, który chcesz podpisać.

6.Kliknij przycisk Podpisz. W przypadku gdy w ustawieniach globalnych firmy nie masz zaznaczonego pola wyboru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej – faktura zostanie podpisana e-Podpisem, jeżeli masz to pole zaznaczone – do podpisu zostanie użyta pieczęć firmowa.

7.Kliknij Dalej, a w następnym oknie Zakończ.

 

Jeżeli w ustawieniach globalnych firmy masz zaznaczone pole wyboru Operacja Wyślij działa jak Podpisz i Wyślij to do podpisania i wysłania e-Faktury sprzedaży wystarczy kliknąć przycisk Wyślij, a operacje zostaną wykonane jednocześnie.

 

Podstawowe pojęcia