Szybki start dla nowych użytkowników > Jak dodać e-podpis

Drukuj

Jak dodać e-podpis

Aby wygenerować e-Podpis:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi mieć nadane odpowiednie prawa.

3.W module Symfonia ERP Administracja do 'użytkownika' musi być przypisana osoba.

4.W oknie firmy kliknij przycisk Ustawienia.

a.W panelu Ustawienia wybierz e-Podpisy.

b.W panelu e-Podpisy kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędziowym.

5.W oknie kreatora Nowy e-Podpis (własny) panel Źródło e-Podpisu wybierz pole opcji:

a.Wczytaj z pliku – wczytuje podpis zapisany w pliku.

b.Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje podpis z magazynu certyfikatów.

6.Kliknij przycisk Zakończ, aby potwierdzić dodanie nowego podpisu i rozpocznij proces dodawania nowego e-Podpisu.

7.Po dodawania podpisu możesz obejrzeć jego szczegóły, klikając przycisk Pokaż szczegóły.

8.Wciśnij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.

9.Nowy e-Podpis pojawi się na liście w panelu e-Podpisy.

 

 

W obecnej wersji niewspierane są podpisy elektroniczne bez fizycznego czytnika (np. Cryptotech CloudSigner).

 

Podstawowe pojęcia