Szybki start dla nowych użytkowników > Jak zaimportować e-faktury

Drukuj

Jak zaimportować e-faktury

Aby zaimportować e-Fakturę:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi mieć nadane odpowiednie prawa.

3.Aby dokument był traktowany jako e-Faktura, kontrahent musi mieć ważną umowę na nasz odbiór.

4.W oknie firmy kliknij przycisk Dokumenty.

5.W panelu Dokumenty wybierz na drzewku Dokumenty zakupu z katalogu Dokumenty obce.

6.W panelu Dokumenty zakupu zaznacz na liście dokument, który chcesz zaimportować.

7.Kliknij przycisk Odbierz. W oknie systemowym Otwórz wybierz lokalizację, gdzie znajdują się dokumenty zakupu. Po wybraniu właściwego dokumentu, który ma być zaimportowany do modułu, kliknij przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście dokumentów zakupu. Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki programu Repozytorium Dokumentów. Przy ponownym imporcie, uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane.