Szybki start dla nowych użytkowników > Jak dodać nową umowę na wymianę e-dokumentów

Drukuj

Jak dodać nową umowę na wymianę e-dokumentów

Aby zawrzeć umowę z kontrahentem:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi mieć nadane odpowiednie prawa.

3.W oknie firmy kliknij przycisk Kontrahenci.

4.W panelu Kontrahenci zaznacz na liście kontrahenta.

5.Kliknij przycisk Dodaj umowę na pasku narzędziowym.

6.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta:

7.W panelu Rodzaj umowy określ zasady wymiany dokumentów elektronicznych i sposób generowania umowy o wymianie tych dokumentów.

Rodzaj umowy:

Zgoda na wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko wysyłkę dokumentów elektronicznych.

Zgoda na odbiór – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko odbiór dokumentów elektronicznych.

Zgoda na odbiór i wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować zarówno odbiór jak i wysyłkę dokumentów elektronicznych.

 

Sposób rejestracji umowy:

Wygeneruj nową umowę – wybór tej opcji powoduje wygenerowanie nowej umowy.

Zarejestruj istniejącą umowę – wybór tej opcji pozwala na zarejestrowanie przygotowanej wcześniej umowy. W polu Wskaż plik zawierający umowę należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku z  umową lub poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj wskazać miejsce, gdzie plik jest przechowywany.

 

8.W panelu Dane umowy podaj dane do umowy:

Numer – wpisz numer kolejny umowy.

Miejscowość – wpisz miejscowość, gdzie została podpisana umowa.

Data dokumentu – kliknij w przycisk lista  i w oknie kalendarza wybierz datę podpisania umowy.

Data rozpoczęcia – kliknij w przycisk lista  i w oknie kalendarza wybierz datę rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Jeżeli do podpisywania e-Faktur będzie używana e-Pieczęć – kliknij przycisk Filtr1.  

W oknie Wybór elementów: e-Pieczęcie wybierz z list pieczęć, której skrót (odcisk palca) zostanie zamieszczony w jej treści.

Kliknij przycisk Użyj.

e-mail – wpisz adres e-mail kontrahenta, na który będą przesyłane e-Dokumenty.

9.Kliknij przycisk Dalej.

10.W panelu Dodatkowe parametry umowy wpisz w puste pola dane dodatkowe do umowy.

11. W panelu Podgląd umowy możesz obejrzeć wygenerowana umowę, dokonać w niej korekt, a następnie zaznaczając pola wyboru Drukuj i Podpisz po wygenerowaniu umowy podpisać ją i wydrukować.

12. W panelu Zakończenie kliknij przycisk Zakończ.

 

Po zakończeniu tworzenia umowy można ją wydrukować i dać kontrahentowi w formie papierowej lub podpisać elektronicznie i wysłać e-mailem. Aby umowa była prawomocna, musi zostać podpisana przez kontrahenta. Po otrzymaniu podpisanej umowy, należy zarejestrować ten fakt w Repozytorium Dokumentów. Dopiero po wykonaniu tej operacji można rozpocząć wystawianie e-Dokumentów w programie Handel. Umowa zewnętrzna jest automatycznie oznaczana jako potwierdzona (zarejestrowana).

 

Aby zarejestrować z kontrahentem umowę na wymianę dokumentów elektronicznych:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Musisz mieć nadane odpowiednie prawa.

3.Umowa zewnętrzna jest automatycznie oznaczana jako potwierdzona (zarejestrowana).

4.W oknie firmy kliknij przycisk Kontrahenci.

5.W panelu Kontrahenci zaznacz na liście kontrahenta.

6.Poniżej listy kontrahentów pojawi się panel ze szczegółowymi danymi kontrahenta.

7.Wybierz zakładkę Umowy.

8.Kliknij przycisk Potwierdzenie na pasku narzędziowym,

9.Pojawi się komunikat z pytaniem Czy potwierdzić wybraną umowę?

10.Chcąc potwierdzić umowę kliknij Tak, jeżeli chcesz zrezygnować kliknij Nie.