Szybki start dla nowych użytkowników > Jak dodać e-pieczęć

Drukuj

Jak dodać e-pieczęć

Aby dodać e-Pieczęć (własną) firmy:

1.Musi być zarejestrowana licencja na moduł e-Faktury.

2.Użytkownik musi mieć nadane odpowiednie prawa.

3.W oknie firmy kliknij przycisk Ustawienia.

4.W panelu Ustawienia wybierz e-Pieczęcie.

5.W panelu e-Pieczęcie kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędziowym.

6.W oknie kreatora Nowa e-Pieczęć (własna) panel Źródło e-Pieczęci wybierz pole opcji:

a.Utwórz nową – tworzy nową pieczęć (własną) firmy. Należy określić parametry generowanej e-Pieczęci: nazwę, okres obowiązywania oraz adres e-mail (kontaktowy).

b.Wczytaj z pliku – wczytuje pieczęć zapisaną w pliku.

c.Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje pieczęć z magazynu certyfikatów.

7.Kliknij przycisk Zakończ, aby potwierdzić dodanie nowej pieczęci i rozpocznij proces generowania nowej e-Pieczęci.

8.Po wygenerowaniu pieczęci możesz obejrzeć jej szczegóły, klikając przycisk Pokaż szczegóły.

9.Wciśnij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.

10.Nowa e-Pieczęć pojawi się na liście w panelu e-Pieczęcie.

 

Podstawowe pojęcia