Praca z filtrami > Zapis filtrów

Drukuj

Zapis filtrów

Po kliknięciu Zapisz filtr w oknie Filtrowanie pojawia się okno Zapis filtrów. W polu Nazwa filtra należy wpisać nazwę, najlepiej kojarzącą się ze zdefiniowanym filtrem, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj.