Strona startowa

Drukuj

Praca z filtrami

Filtry danych służą do wybierania i pokazywania tylko tych informacji, które chcemy zobaczyć w oknie listy.

Aby skorzystać z funkcji filtrowania danych, należy z prawej strony okna listy wybrać ikonę Filtr, wówczas zostanie otwarte okno Filtrowanie. Po wybraniu odpowiednich warunków i wartości dla poszczególnych cech dokumentów lub operacji i przyciśnięciu przycisku Zastosuj zostaną wyświetlone tylko te informacje, które chcemy zobaczyć, a ukryte wszystkie pozostałe.

Funkcja filtrowania nie modyfikuje w żaden sposób danych. Wszystkie wybrane pozycje do filtrowania widoczne są bezpośrednio pod tabelą. Możliwe jest natychmiastowe usunięcie filtru i wyświetlenie tym samym wszystkich danych ponownie, poprzez wybranie przycisku Wyczyść w oknie Filtrowanie.

Filtry pokazują wartość zgodną z wybranym pojedynczym warunkiem lub umożliwiają jednorazowe zastosowanie większej liczby warunków ustawionych w oknie Filtrowanie.

Bardzo pomocną funkcją jest możliwość zapisywania zdefiniowanego przez użytkownika filtru. Można to zrobić za pomocą przycisku Zapisz filtr w oknie Filtrowanie.

Więcej o Filtrach.