Moduł Zapotrzebowanie > Prognozowanie zapotrzebowania

Drukuj

Prognozowanie zapotrzebowania na Towary i Surowce

Moduł Zapotrzebowania – Produkcja analiza, Handel analiza oraz Prognozowanie - to oddzielnie dostępne rozszerzenie funkcjonalności uwzględniające źródła danych z obszaru produkcji i handlu, na podstawie których system oblicza i prognozuje zapotrzebowanie na surowce jak i towary handlowe.

 

img_pzf_prog_001

 

Produkcja analiza

 Menu górne

 Filtry

 Opcje

 Okno wyników zapotrzebowania

 Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania

 Zamawianie surowców/materiałów