Moduł Zapotrzebowanie > Produkcja analiza > Filtry

Drukuj

Filtry

img_pzf_prog_044

 

Za pomocą tej funkcji możemy rozwinąć lub zwinąć okno filtrów.

Filtry pozwalają zdefiniować własne zakresy wyszukiwania zapotrzebowania. W filtrach użytkownik ma dostępne magazyny oraz działy do których posiada uprawnienia. Filtry weryfikują również uprawnienia do dokumentów zdefiniowane w administracji.

Istnieje możliwość zapisania wybranych filtrów pod własną nazwą.

 

img_pzf_prog_045 dodanie nowego filtra.
img_pzf_prog_046 modyfikacja istniejącego filtra. Rozwinięcie opcji filtrowania.
img_pzf_prog_047 usunięcie zdefiniowanego filtra.
img_pzf_prog_048 wyczyszczenie filtra.
img_pzf_prog_049 ikona informacyjna z legendę opisująca kolumny w wynikach zapotrzebowania.

 

Okno wyboru filtra

img_pzf_prog_050

 

img_pzf_prog_051– umożliwia eksport danych z arkusza zapotrzebowania do pliku arkusza excel.

 

img_pzf_prog_052 – odświeża arkusz zapotrzebowania.

 

img_pzf_prog_053

 

Zakres – zakres brany po uwagę umożliwia wybranie spośród trzech opcji: zlecenia, plany zapisane oraz zlecenia i plany zapisane.

Okres – określenie ilość okresów do prezentacji oraz definicji okresu (dzień,tydzień,miesiąc)

Typy zamówień własnych – wybór typów zamówień, które mają być brane do analizy.

Wybierz działy – wskazanie działów do analizy.

Wybierz magazyny – wskazanie magazynów do analizy.

Typy zleceń – wskazanie typów zleceń do analizy.

Typy planów – wskazanie typów planów do analizy

 

img_pzf_prog_054 opcja umożliwiająca włączenie szczegółowego okna prezentującego szczegóły wyfiltrowanych zleceń,  planów zapisanych oraz zamówień własnych:

 

img_pzf_prog_055

 

Za pomocą prezentowanego okna możemy dodawać lub usuwać zlecenia, plany zapisane oraz zamówienia własne uwzględniane w zapotrzebowaniu.

 

Zakładka zlecenia produkcyjne – lista zleceń otwartych i zleceń w toku.

Zakładka plany produkcyjne – lista zapisanych planów produkcyjnych.

Zamówienia własne – lista zamówień własnych.

Oblicz zapotrzebowanie – generowanie listy zapotrzebowania na podstawie określonych wcześniej parametrów.