Moduł Zapotrzebowanie > Produkcja analiza > Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania

Drukuj

Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania

img_pzf_prog_075

 

Przejdź do towaru – przenosi do okna kartoteki towarowej

 

Powiązane Zlecenia/Plany zapisane – opcja weryfikacji szczegółów zleceń, planów niezatwierdzonych, dostaw (zamówienia własne  przypisane do okresu według terminu) i zamówień własnych (przypisane do terminu według daty utworzenia)  które są podstawą do obliczenia zapotrzebowania na wybrany towar. Okno przedstawia dokumenty z okresu, z którego zostało wywołane.  

 

img_pzf_prog_076

 

Z zakładek Dostawy i Zamówienia własne można przejść do szczegółów dokumentu źródłowego za pomocą menu i funkcji przejdź do dokumentu.

 

img_pzf_prog_077

 

Uzupełnij do minimalnej ilości zamawiania – w przypadku gdy ilość do zamówienia jest większa od 0 funkcja zwiększa ilość do zamówienia do minimum ilościowego u dostawcy.

 

Uzupełnij do krotności zamawiania – w przypadku gdy ilość do zamówienia jest większa od 0 funkcja zwiększa ilość do zamówienia do krotności zamawiania u dostawcy.

 

Zmiana parametrów logistycznych – skrót do wyświetlenia parametrów logistycznych zdefiniowanych dla danego towaru u dostawców.

 

Odśwież pozycję – aktualizuje zaznaczoną pozycję do wartości domyślnych wynikających z ustawień/parametrów modułu.