Moduł Zapotrzebowanie > Obszar Produkcja > Okno wyników zapotrzebowania

Drukuj

Okno wyników zapotrzebowania

Opis kolumn

Informacje o surowcach/materiałach

Kod surowca – kod surowca.

Nazwa surowca – nazwa surowca.

Katalog – katalog w którym został umieszczony towar.

Rodzaj – rodzaj w którym został umieszczony towar

 

Informacje do zamówienia

Uwagi – kolumna w której moduł przekazuje informacje o zdarzeniach np. ilość wprowadzona ręcznie czy przekroczony stan maksymalny.

j.m. – jednostka miary ewidencyjna.

do zamówienia – ilość do zamówienia obliczana automatycznie przez algorytm, istnieje również możliwość wprowadzenia ilości ręcznie.

Cena netto – cena zakupu która zostanie przeniesiona na wygenerowany dokument zamówienia własnego. Kolumna cena netto może być automatycznie uzupełniona w oparciu o sposób wyboru dostawcy, wskazana ręcznie z dostępnych cenimg_pzf_zap_054  lub uzupełniona ręcznie img_pzf_zap_055 .

 

img_pzf_zap_056

 

Informacje o dostawcy

Kod dostawcy –  kod kontrahenta który jest dostawcą dla tego indeksu.

Dostawca może być wybrany automatycznie przez system według sposobu wyboru dostawcy lub wskazany ręcznie poprzez rozwinięcie i wybranie kartoteki spośród zdefiniowanych odbiorców.

 

img_pzf_zap_057

 

Z okna zapotrzebowania można również ręcznie przypisać dostawcę do danego towaru.

 

img_pzf_zap_058

 

Rejestr pieniężny dostawcy – rejestr pieniężny kontrahenta.

Przewidywany czas dostawy – średni czas realizacji zamówienia obliczany jako różnica daty wystawienia z dokumentu przyjęcia i daty wystawienia z dokumentu zamówienia własnego.

Czas realizacji zamówienia – umowny czas realizacji zamówienia wprowadzony ręcznie w parametrach logistycznych do dostawcy.

Najniższa cena historyczna z 6ms. – najniższa cena z dokumentów(dostaw) przyjęć zewnętrznych.

Cena umowna – cena umowna wpisana ręcznie w danych logistycznych dla wybranego dostawcy.

Minimalna ilość do zamówienia – MOQ (Minimum Order Quantity), czyli minimalna ilość do zamówienia. Jest to ilość danego towaru, jaki trzeba zamówić, aby producent/dostawca przystąpił do realizacji zamówienia.

Krotność zamawiania – opcja zaokrąglania ilości do zamówienia do wielokrotności podanej w parametrach logistycznych danego towaru u wybranego dostawcy.

 

Ilość

Ze zleceń – ilość ze zleceń otwartych i ze zleceń w toku. Opcja dostępna dla filtra: Zlecenia oraz Zlecenia i plany zapisane.

Z planu – ilość surowców na planie zapisanym. Opcja dostępna dla filtra: Plany zapisane oraz Zlecenia i plany zapisane.

Pobrane – ilość surowców pobranych pod zlecenia produkcyjne.

Stan całkowity – stan całkowity.

Stan handlowy – stan całkowity pomniejszony o rezerwacje. Dane zebrane z wybranych magazynów.

Zamówienia obce do realizacji – ilość pozostała do realizacji z zamówień obcych.

Faktury niewydane – ilość do realizacji na niewydanych dokumentach sprzedaży.

Zamówienia własne do realizacji - ilość do realizacji na nieprzyjętych dokumentach zakupu.

Min – stan minimalny.

Max – stan maksymalny.

Rezerwacje ręczne – ilość rezerwacji ręcznych na dany indeks.

 

Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania

img_pzf_zap_059

 

Przejdź do towaru – przechodzimy do szczegółów towaru.

 

img_pzf_zap_060

 

Powiązane Zlecenia/Plany zapisane – opcja weryfikacji szczegółów zleceń  oraz planów niezapisanych z których wynika zapotrzebowanie na wybrany towar. Użytkownik ma również możliwość podglądu powiązanych zamówień własnych oraz czy indeks widnieje na zamówieniach obcych.

 

img_pzf_zap_061

 

img_pzf_zap_062

 

Z zakładek zamówienia obce i własne można przejść do szczegółów dokumentu źródłowego za pomocą menu i funkcji przejdź do dokumentu.

 

Uzupełnij do minimalnej ilości zamawiania – w przypadku gdy ilość do zamówienia jest większa od 0 funkcja zwiększa ilość do zamówienia do minimum ilościowego u dostawcy.

 

Uzupełnij do krotności zamawiania – w przypadku gdy ilość do zamówienia jest większa od 0 funkcja zwiększa ilość do zamówienia do krotności zamawiania u dostawcy.

 

Zmiana parametrów logistycznych – skrót do wyświetlenia parametrów logistycznych zdefiniowanych dla danego towaru u dostawców.

 

Odśwież pozycję – aktualizuje zaznaczoną pozycję do wartości domyślnych wynikających z ustawień/parametrów modułu.

 

Zamawianie surowców/materiałów

Aby zamówić surowiec/materiał należy zaznaczyć wszystkie lub wybrane wiersze z indeksami na oknie zapotrzebowania a następnie za pomocą przycisku Zamówienia rozpoczynamy generowanie zamówienia.

 

Jeśli któryś z wierszy nie jest zaznaczony a ilość w kolumnie do zamówienia jest różna od zera otrzymamy taką informację. Ostatnim krokiem przed wygenerowaniem zamówień do dostawców jest potwierdzenie rejestru oraz formy płatności.

 

img_pzf_zap_064

 

Po naciśnięciu akceptuj warunki płatności i jeśli prawidłowo wygenerują się dokumenty to użytkownik otrzyma następujący komunikat.

 

img_pzf_zap_065

 

Po naciśnięciu ok otrzymamy listę wygenerowanych zamówień własnych.

 

img_pzf_zap_066