Strona startowa

Drukuj

Kartoteki

W module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją występują następujące kartoteki:

Operacje

Koszty dodatkowe

Narzędzia

Grupy wyrobów

Towary

 

Wykorzystując funkcję Kartoteki możemy zdefiniować operacje technologiczne, koszty, grupy wyrobów oraz narzędzia, które później mogą posłużyć do kalkulacji ceny wyrobu.

Do obsługi kartotek stosowany jest jednakowy mechanizm wyświetlania i edycji zawartości oraz ten sam pasek narzędziowy. Różni się jedynie zakres prezentowanych danych. Wprowadzanie lub edycja elementów kartotek odbywa się bezpośrednio w pozycjach tabeli. Edycję realizuje się poprzez wskazanie wybranego elementów, a dopisanie nowej pozycji poprzez użycie przycisku Nowy na pasku narzędziowym.

img_22

 

W oknach: Grupy wyrobów, Operacje, Koszty dodatkowe oraz Narzędzia dostępne są następujące przyciski:

Szukaj – wyszukiwanie; (filtrem jest pierwszy wiersz, w który należy wpisać szukany wyraz lub frazę).

Nowy – dodawanie nowej pozycji.

Anuluj – rezygnacja z definiowania.

Usuń – usuwanie zaznaczonej pozycji.

Zapisz – zapisanie wprowadzonych zmian.

Wydruk listy – drukowanie listy.