Ustawienia > Wydruki

Drukuj

Wydruki

Okno ustawień Wydruki przechowuje domyślne szablony wydruków wykorzystywanych w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją z obszarów tj.:

Zlecenie ( w tym wydruk etykiet),

Karta technologiczna,

Plan produkcyjny,

oraz wydruki indywidualne.

 

img_pzf_ust_wydruki_01

 

Nowy – możliwość utworzenia nowego szablonu – domyślny szablon jest standardowym szablonem możliwym do modyfikacji.

Edytuj – przenosi do okna edycji szablonu.

Kopiuj – tworzy nowy rekord z podpiętym szablonem kopiowanego rekordu

Szablony przypisane do odpowiednich grup będą pokazywane w formie listy rozwijanej we właściwych  miejscach.

 

Każdy z szablonów musi zostać przypisany do grupy. Dla każdej z grup należy wybrać wydruk domyślny, który w przypadku wielu wydruków z tej samej kategorii będzie mógł być wywołany z wyższego poziomu np. w przypadku etykiet drukowanych ze zlecenia, klikając na „Etykieta”.

 

Okno ustawień Wydruki umożliwia tworzenie szablonów etykiet oraz określenia domyślnej etykiety, która zostanie wydrukowana w Panelu Meldunkowym.

 

Jeżeli etykieta należy do grupy Etykieta zbiorcza to będzie możliwa do wydruku jedynie z Paneli Meldunkowych, program przy wydruku etykiet zapyta o ilość produktów na etykiecie. Etykieta na opakowania zbiorcze dla modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją powinna być przypisana do grupy Etykieta. Ilość w opakowaniu zbiorczym może być częścią stałą zapisaną w szablonie etykiet

 

Przypisanie etykiety do grupy wyrobów wykonywane jest na zakładce Kartoteki/Grupy wyrobów. Domyślna etykieta przypisana dla grupy wyrobów ma większy priorytet niż etykieta przypisana w zakładce Wydruki.

 

img_pzf_ust_wydruki_02