Kartoteki > Raporty > Definicja raportu

Drukuj

Definicja raportu

Okno edycji raportu umożliwia zmianę nazwy i typu raportu oraz jego kodu w języku raportów AmBasic.

 

W górnej części okna znajduje się pasek narzędziowy, zawierający elementy pomocne przy wpisywaniu danych oraz przy zmianie aktualnie wyświetlanej definicji raportu. Po wpisaniu lub zmodyfikowaniu dowolnej informacji w oknie definicji raportu, musisz zatwierdzić lub anulować zmiany.

 


Tytuł – w tym polu należy podać nazwę raportu.

 


Typ raportu – w tym polu określany jest typ raportu. Typ raportu decyduje o tym, dla jakich obiektów raport może być wydrukowany. Raport może być jednego z typów: pracownicy, firma, wzorce,elementy, zdarzenia, urzędy, specjalne.

 


Typ dokumentu e-Teczki – określa typ dokumentu pod jakim zapisywany będzie wynik raportu w e-Teczce. Dla raportów bez określonego typu dokumentu nie będzie możliwości zapisania do e-Teczki. Opcja dostępna tylko dla raportów typu pracownicy.

 

b_narzed1

 

Operacje – otwiera menu poleceń pomagających w definiowaniu raportu. Pozwala wczytać tekst programu w Języku Raportów z pliku na dysku lub zapisać tekst programu w Języku Raportów do pliku tekstowego na dysk.

 

B_raport

 

Wykonaj raport – pozwala wykonać raport.

 

 

Aby utworzyć nowy raport

Kliknij Dodaj. Zostanie utworzona nowa definicja raportu i pojawi się puste okno definicji raportu, gdzie możesz wprowadzić wszystkie właściwości oraz program realizujący raport.

 

Aby zmodyfikować definicję raportu

Wybierz przycisk B_EDTEMP10 (Edycja). Pojawi się okno definicji raportu

Przyciskiem Zapisz zatwierdź wprowadzone zmiany.