Pracownik > Dane osobowe w programie

Drukuj

Dane osobowe w programie

hmtoggle_plus1Rejestracja zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

hmtoggle_plus1Rejestracja udostępnienia danych osobowych

hmtoggle_plus1Raport nt. zebranych danych osobowych oraz zaewidencjonowanych udostępnieniach.

hmtoggle_plus1Raport - Informacje o dostępie do danych osobowych

 

Zobacz również

Anonimizacja danych osobowych

Rejestracja zgód pracowników