Pracownik > Paski wynagrodzeń

Drukuj

Paski wynagrodzeń

Raport Paski wynagrodzeń przygotowuje paski wynagrodzeń pracowników oraz umożliwia ich wysyłkę na konta e-mail pracowników.

Ustawienie wysyłki e-mail >>

 

Aby przygotować paski wynagrodzeń pracowników:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracownika lub grupę pracowników, dla których zostaną utworzone paski.

2.Kliknij przycisk B_PRNRAP2.

3.W oknie Raporty wybierz Listy płac itp. \ Paski \ Paski wynagrodzeń.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

5.W oknie Okres określ warunki wykonania raportu:

Wybierz okresy, dla których zostaną utworzone paski,

Pokaż zerowe wartości – gdy zaznaczone na wydruku pokazane będą również składniki wynagrodzeń o wartości zerowej.

6.Kliknij przycisk Wykonaj.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku.

 

Wynik raportu można przesłać do pracownika klikając btn_send_mail na oknie podglądu raportu. Wiadomość zostanie przygotowana zgodnie z ustawieniami wysyłki w programie.

 

Elementy prezentowane na raporcie

Definicje prezentowanych na raporcie elementów znajdują się w zestawach elementów Pracownik - definicje \ Paski:

Dane kadrowe \ Paski podstawowe,

Do wypłaty \ Paski podstawowe,

Kwota netto i potrącenia \ Paski podstawowe,

Potrącenia od brutto \ Paski podstawowe,

Składki ZUS płatnik \ Paski podstawowe,

Składniki i naliczenia \ Paski podstawowe.