Deklaracje ZUS > ZUS Z-3a

Drukuj

ZUS Z-3a

1.Wybierz pracownika, dla którego utworzone zostanie zaświadczenie ZUS Z-3a i kliknij B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz ZUS \ Zaświadczenie ZUS Z-3a.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

3.Kliknij przycisk Wykonaj.

4.­W oknie Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a:

Podaj datę utworzenia zaświadczenia.

Określ okres, z którego pobrane zostaną dane dla zaświadczenia.

Określ pozostałe parametry wykonania raportu.

5.Kliknij Wykonaj.

6.W oknie Liczba ubezpieczonych podpowiadana jest wyliczona w programie liczba ubezpieczonych pracowników.

hmtoggle_plus1Sposób wyliczenia liczby ubezpieczonych

7.Kliknij OK.

8.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Wynik raportu można przesłać pocztą elektroniczną do pracownika klikając btn_send_mail na oknie podglądu raportu. Wiadomość zostanie przygotowana zgodnie z ustawieniami wysyłki w programie.