Kartoteki > e-Teczka Typy Dokumentów

Drukuj

e-Teczka Typy Dokumentów

Okno prezentuje listę typów dokumentów dostępnych dla e-Teczki.

 

Aby sprawdzić jakie raporty tworzą poszczególne typy dokumentów kliknij na nim dwa razy lub wybierz z menu kontekstowego polecenie Raporty powiązane.

 

Typ dokumentu dla raportu określany jest na oknie edycji raportu w polu Typ dokumentu e-Teczki.

 

Aby dodać nowy typ dokumentu:

1.W oknie e-Teczka typy dokumentów w prawym górnym rogu kliknij przycisk Nowy typ dokumentów.

2.W oknie Nowy typ dokumentu uzupełnij pola Nazwa, Skrót i Sekcja.

3.Pole Opis nie jest polem wymaganym, ale warto rozważyć jego wypełnienie ponieważ po zapisaniu edycja definicji typu dokumentu nie będzie możliwa.

img_nowy_typ_dok

 

Dodanie nowego typu dokumentu jest operacją nieodwracalną. Dla typów dokumentów utworzonych przez użytkownika dopuszczalna jest edycja nazwy, sekcji i opisu.

 

4.Zatwierdź operację przyciskiem Dodaj.

 

Po dodaniu Skrót nazwy typu dokumentu będzie rozpoczynał się od U_ jako informacja, iż jest to własny element użytkownika.