Administracja > Użytkownicy > e-Teczka

Drukuj

e-Teczka

Zakładka e-Teczka

Okno umożliwia dodawanie nowych użytkowników w systemie e-Teczka lub przypisanie ich do aktualnie edytowanego użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

System e-Teczka posiada oddzielne konta i hasła użytkowników od tych które są wykorzystywane w Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Dostępne są akcje:

Resetuj hasło – resetuje hasło użytkownikowi e-Teczki.

Edycja – wchodzi w tryb edycji.

 

Widoczne pola:

Login użytkownika w e-Teczce – pokazuje jaki użytkownik e-Teczki jest aktualnie przypisany do użytkownika programy Symfonia ERP Kadry i Płace,

Uprawnienia w e-Teczce – prezentuje aktualne prawa, jakie użytkownik e-Teczki posiada w systemie e-Teczka.

 

Tryb edycji:

Dostępne pola:

Login użytkownika w e-Teczce – pokazuje jaki użytkownika e-Teczki jest aktualnie przypisany do użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace,

Uprawnienia w e-Teczce – prezentuje aktualne prawa, jakie użytkownik e-Teczki posiada w systemie e-Teczka,

Przypisz użytkownika – możemy przypisać istniejącego już użytkownika e-Teczki do użytkownika Symfonia ERP Kadry i Płace,

Dezaktywacja profilu użytkownika – możliwość dezaktywowania użytkownika w systemie e-Teczka.

 

Dodawanie nowego użytkownika e-Teczki

Aby dodać nowego użytkownika w systemie e-Teczka należy wybrać w polu Przypisz użytkownika pustą wartość, następnie w polu Login użytkownika w e-Teczce wprowadzić dowolną nazwę loginu. Domyślnie podpowiada się login zgodny z loginem programu Symfonia ERP Kadry i Płace. Kolejno w polu Uprawnienia w e-Teczce należy wybrać prawa jakie użytkownik będzie posiadał w systemie e-Teczka. Po zapisaniu danych edytowany użytkownik Symfonia ERP Kadry i Płace będzie mógł zalogować się do systemu e-Teczki.

 

Wybranie użytkownika z rozwijanej listy Przypisz użytkownika spowoduje przypisanie konta użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace do wybranego konta użytkownika w systemie e-Teczki.

 

Dla wygodniejszego zarządzania prawami oraz aktywnością w systemie e-Teczka dostępne jest nowe okno w lokalizacji: Administracja > Użytkownicy e-Teczki

 

Ważne:

Edycja zakładki e-Teczka dostępna jest tylko dla użytkownika, który posiada prawa administracyjne w systemie e-Teczka.

Możliwe jest przypisanie tylko jednego użytkownika systemu e-Teczki do jednego użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Zobacz także:

Użytkownicy e-Teczki

Ustawienia - e-Teczka