Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem

Drukuj

Urlopy związane z rodzicielstwem

Rejestracja nieobecności związanej z wychowywaniem dziecka realizowana jest zdarzeniami z grupy 4 Nieobecności \ 3 Urlopy związane z rodzicielstwem.

 

Rejestracja urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlop macierzyński

Urlop ojcowski

Urlop wychowawczy

 

Rozliczanie w okresach

Urlopy związane z rodzicielstwem rozliczane są w okresach z szablonem listy płac:

Rodzaj urlopu

Szablon listy płac okresu pomocniczego

Urlop macierzyński

Zasiłki macierzyńskie

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Zasiłki macierzyńskie

Urlop ojcowski

Zasiłki macierzyńskie

Urlop rodzicielski

Zasiłki macierzyńskie

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zasiłki macierzyńskie

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Podstawowy lub Podstawowy pełny

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego

Zasiłki macierzyńskie

 

Jeśli wykorzystywany jest również okres Podstawowy pełny należy pamiętać o odpięciu od niego wzorców pracowników rozliczanych w okresach pomocniczych.

 

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem

Przed zarejestrowaniem nieobecności należy zarejestrować wniosek pracownika o dany urlop, na podstawie którego program określi wysokość podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku skrócenia lub rezygnacji pracownika z urlopu należy taką sytuację zarejestrować zdarzeniem Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem.

hmtoggle_plus1Typy wniosków i ich zastosowanie

 

Wnioski o urlop związane są z rejestracją zdarzeń:

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski łączony z pracą

 

W przypadku, gdy nie został zarejestrowany żaden wniosek, zdarzenia urlopów związanych z rodzicielstwem obsługiwane są tak, jak by pracownik nie pobierał urlopu rodzicielskiego. To znaczy podstawa wymiaru zasiłku urlopów macierzyńskich wynosi 100% a urlopów rodzicielskich 0%.

 

Rejestracja urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem

Urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem można rejestrować w wymiarze dziennym lub godzinowym. W związku z tym, przed rejestracją takiego urlopu należy zarejestrować oświadczenie pracownika w jakim wymiarze w ciągu roku chce odbierać urlop z tego tytułu.

Zależnie od ustalonego wymiaru, w którym odbierany jest ten urlop, rejestracja wykonywana jest przeznaczonym do tego zdarzeniem.