Nieobecności > Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem

Drukuj

Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem

Rejestracja wniosku o skrócenie urlopu w pełnym wymiarze - kontynuacja przez drugiego rodzica

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji wniosku.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 3 Urlopy związane z rodzicielstwem > Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem.

hmtoggle_plus1Wydruk wniosku

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Wniosek związany z rodzicielstwem:

w atrybucie typ wniosku związanego z rodzicielstwem wybierz Skrócenie urlopów w pełnym wymiarze - kontynuacja przez drugiego rodzica,

podaj jako data rozpoczęcia i data zakończenia okres, w którym pracownik rezygnuje z urlopu,

6.Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

Rejestracja wniosku o rezygnację z urlopu w pełnym wymiarze

Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze może nastąpić, gdy zarejestrowany został dla pracownika wniosek o urlopy w pełnym wymiarze.

 

Jeśli pracownikowi przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego należy przed rejestracją rezygnacji z urlopów w pełnym wymiarze utworzyć okres pomocniczy z szablonem typu Wyrównanie zasiłków macierzyńskich.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji wniosku.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Rodzicielskich.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem.

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie Edycja elementu kadrowego:

w atrybucie typ wniosku związanego z rodzicielstwem wybierz Rezygnacja z urlopów z pełnym wymiarze,

podaj jako data rozpoczęcia i data zakończenia okres, w którym pracownik rezygnuje z urlopu,

6.Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

Wstawienie i zrealizowanie zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem dla typu Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze bezpośrednio po wniosku o urlopy w pełnym wymiarze spowoduje automatyczne przeliczenie atrybutu % zasiłku we wszystkich otwartych okresach.

 

Program nalicza przysługujące wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres wykorzystanego okresu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego jeśli:

wcześniej dla rodzica został złożony wniosek o urlop w pełnym wymiarze,

zdarzenie nie jest realizowane w okresie urlopu rodzicielskiego.