Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem

Drukuj

Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Aby zarejestrować i wydrukować wniosek o urlop związany z macierzyństwem:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji wniosku.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 3 Urlopy związane z rodzicielstwem > Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem.

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie Edycja elementu kadrowego:

wybierz typ wniosku związanego z rodzicielstwem (wnioski o skrócenie lub rezygnację urlopu rejestrowane są oddzielnym zdarzeniem Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem).

hmtoggle_plus1Typy wniosków i ich zastosowanie

podaj datę rozpoczęcia urlopu,

podaj datę zakończenia urlopu.

6.Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

7.W oknie Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem uzupełnij dane dla wydruku raportu.

8.Aby kontynuować kliknij przycisk Wykonaj.