Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem

Drukuj

Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem

Oświadczenie to składane jest w celu określenia wymiaru w jakim pracownik chce odbierać urlop z tytułu opieki nad dzieckiem.

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji oświadczenia.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 3 Urlopy związane z rodzicielstwem > Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.

4.W polu Wystąpienie w dniu wprowadź datę rejestracji wniosku. Kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem podaj czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem oraz w jakim wymiarze urlopu będzie on odbierany. Kliknij przycisk Zapisz.

6.Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o potomstwie wyświetlone zostanie okno umożliwiające ich wprowadzenie. Uzupełnij dane kadrowe i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz aby kontynuować.

7.W oknie parametrów raportu Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem ustawione są wartości z danych kadrowych pracownika. Sprawdź czy podane dane są poprawne i kliknij Wykonaj aby przygotować wydruk oświadczenia dla pracownika.

8.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku oświadczenia. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Przed zarejestrowaniem urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem program sprawdza czy wprowadzono informacje o potomstwie oraz prawie do urlopu z tego tytułu. W przypadku braku potrzebnych danych umożliwi ich wprowadzenie.

 

Zobacz także:

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem