Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Drukuj

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem może być rejestrowany w wymiarze dziennym lub godzinowym. Do prawidłowej rejestracji takiego urlopu w programie wymagane jest:

złożenie przez pracownika oświadczenia w jakim wymiarze urlop będzie odbierany

wprowadzenie informacji o potomstwie

wprowadzenie informacji o prawie do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.

 

hmtoggle_plus1Rejestracja urlopu w wymiarze dziennym
hmtoggle_plus1Rejestracja urlopu w wymiarze godzinowym

 

Zobacz także:

Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem