Nieobecności > Rejestracja urlopów

Drukuj

Rejestracja urlopów

W zależności o rodzaju rejestrowanego urlopu należy w kalendarzu pracownika wstawić odpowiadające mu zdarzenie:

Urlop bezpłatny

Urlop okolicznościowy

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy godzinowy

Urlop wypoczynkowy na żądanie

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Urlop wypoczynkowy planowany

Realizacja planu urlopowego

 

Urlop można wprowadzić do kalendarza również w okresie zamkniętym jeśli kolejny okres jest otwarty. W takiej sytuacji rozliczenie zostanie wykonane w kolejnym okresie.

 

Jeżeli w ten sposób wstawiane są zdarzenia bieżące, mogą być one realizowane od razu. W przypadku, gdy urlop jest zdarzeniem planowanym, nie powinien on być realizowany w momencie wpisania, ponieważ program może nie posiadać informacji niezbędnych do policzenia wynagrodzenia za urlop. Zdarzenia wstawione z wyprzedzeniem oczekują w kalendarzu aż do momentu ich wystąpienia. Z niewielkim wyprzedzeniem ich status zmieni się z oczekujących na aktywne. Widoczne jest to w dzienniku zdarzeń. W takim wypadku pojawia się również przypomnienie o zbliżającym się urlopie pracownika. Należy pamiętać, że realizacja zdarzenia zazwyczaj powoduje wiele skutków w systemie kadrowo – płacowym pracownika. Z tego względu jedynie urlop rzeczywiście wykorzystany powinien być zrealizowany.