Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop wypoczynkowy planowany

Drukuj

Urlop wypoczynkowy planowany

Zdarzenie Urlop wypoczynkowy planowany służy do rejestracji w kalendarzu planów urlopowych. W menu podręcznym dla urlopu planowanego dostępne jest polecenie Zmień plan na nieobecność, którego wykonanie spowoduje zamianę planu na zdarzenie Urlop wypoczynkowy.

 

Aby wprowadzić planowany urlop wypoczynkowy:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 2 Urlopy > Urlop wypoczynkowy planowany.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie .

 

Zobacz także:

Realizacja planu urlopowego