Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop bezpłatny

Drukuj

Urlop bezpłatny

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 2 Urlopy > Urlop bezpłatny.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Informacja o świadczeniu/przerwie RSA na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane są informacje o świadczeniu / przerwie RSA, należy sprawdzić ich poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.