Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop okolicznościowy

Drukuj

Urlop okolicznościowy

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z menu podręcznego dla dnia wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W otwartym oknie, z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności > 2 Urlopy > Urlop okolicznościowy.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do urlopu i ekwiwalentu na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie urlopu na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia urlopu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.